Join us – Využi príležitosť stať sa súčasťou niečoho skvelého!

In case you don't speak Slovak but want to join us, drop us a line at kosice@esn.sk.

Would you like to help foreign students in Košice?
Do you want some authentic language courses for free (learning from natives)?
Do you want to gain experience during your study?
Do you want to have an impressive CV?
Do you have a post-Erasmus depression?
Do you want to meet people from all over the world?

Ak si odpovedal ÁNO aspoň raz, Erasmus Student Network je tu aj pre teba! Hľadáme študentov,
ktorí nechcú všetok svoj čas len presedieť nad knihami, ale chcú byť prospešní nielen sebe, ale aj
ostatným. Ak chceš rozvíjať svoje kultúrne povedomie, komunikačné, organizačné a aj neobjavené
schopnosti, vyplň prihlasovací formulár nižšie. Tento formulár slúži výlučne pre potreby ESN KE.

Po vyplnení formulára ti zavoláme a dohodneme osobné stretnutie, aby sme sa mohli trochu viac spoznať a spoločne zistili, či hľadáme práve teba.

Súhlas so spracovaním osobných údajov * V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podpisom prihlášky udeľujem súhlas Erasmus Student Network Slovenská republika o.z., ŠD 3 Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica, na spracovanie osobných údajov uvedených v registračnom formulári za účelom registrácie a evidencie registrovaného. Súčasne potvrdzujem, že uvedené údaje v rozsahu, v akom boli poskytnuté, sú pravdivé a správne. Taktiež potvrdzujem, že som bol informovaný/-á o práve tento súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.